Hoe werkt de Frantumix?

Het creëren en onderhouden van een gezonde stalomgeving voor uw pluimvee is de sleutel tot een optimale productieprestatie en draagt bij aan een hoog dierenwelzijnsniveau.

Door het bewerken van het strooisel met Frantumix wordt het gehele pakket vanaf de onderlaag opgenomen, vermengd en verkruimeld. Tijdens dit proces wordt het strooisel hierdoor ook belucht met zuurstof en wordt vocht onttrokken.

Dit resulteert in een homogeen, zacht en droog strooiselpakket, waardoor het pluimvee zich gelijkmatiger door de stal verdeelt en de toegang tot water en voer wordt bevorderd. Daarnaast stimuleert het de dieren om natuurlijk gedrag zoals graven en zand baden te vertonen.

Door regelmatig gebruik van de machine kan de ontwikkeling van ziektekiemen tevens worden verminderd of zelfs voorkomen; deze krijgen geen kans om te rijpen in de vaak natte en dichte onderlagen van de mest.frantumix-2

frantumix-1 frantumix-3

product-presentatie

Voorbereiding van het strooisel

De machine kan reeds worden ingezet bij het gereed maken van de stal alvorens de kuikens arriveren. Wanneer hiervoor stro gebruikt wordt kunnen de FM-modellen het stro kort snijden om zo een betere absorptiecapaciteit te verkrijgen.

Gedurende de cyclus

Gedurende de cyclus dient de frantumix meerdere malen te worden ingezet; voor de eerste maal bij vleeskuikens op 7-8 dagen en bij kalkoenen bij ca 20-25 dagen. Vervolgens, om een goed strooiselpakket te blijven behouden dient herhaling wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van weersomstandigheden, gezondheid van de dieren en overige factoren die invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van strooisel en mest.

Na de cyclus

Het restproduct “mest” zal aan het einde een hoger droge stof gehalte hebben , waardoor het uitermate geschikt is voor gebruik als meststof of voor verdere industriële verwerking.

frantumix-4ou

Youtube: